BAYREUTH-STIPENDIUM

2018

Svenska Wagner-Sällskapets Bayreuth-stipendium omfattar resa, logi och biljetter till flera föreställningar under festspelen 2018. Visning av Festspielhaus och Richard Wagner Museum brukar anordnas.

Underlag till ansökan publiceras i april 2018