BAYREUTH-STIPENDIUM

2020

Svenska Wagner-Sällskapets Bayreuth-stipendium omfattar resa, logi och biljetter till flera föreställningar under festspelen 2020.

Stipendiet kan sökas av sångare med intresse för Richard Wagners verk född 1985 eller senare. Sökande bör inte vara alltför etablerad utan helst stå i början av sin karriär. Uppsjungning kommer att äga rum i Stockholm under hösten 2019 inför stipendiekommittén och sällskapets medlemmar i samband med ordinarie medlemsmöten. Den sökande förväntas då framföra något ur Wagnerrepertoaren samt ev. ytterligare fritt valt stycke.

Skriftlig ansökan skall innehålla uppgifter om personliga data, relevant utbildning, ev. scenisk erfarenhet, repertoar och annat som sökanden önskar åberopa.

Ansökan, märkt ”Bayreuth-stipendiet”, skall sändas till:

Svenska Wagner-Sällskapet

Box 5302

102 47 Stockholm

alt. med e-post:  stipendium.wagnersallskapet@gmail.com

senast den 30 augusti 2019.

 

Styrelsen, Svenska Wagner-Sällskapet