Bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet

Hedersmedlemmen Thomas Sunnegårdh som Loge i Rhenguldet på Operan i Stockholm 2008. Foto: Mats Bäcker.

Hedersmedlemmen Thomas Sunnegårdh som Loge i Rhenguldet på Operan i Stockholm 2008.
Foto: Mats Bäcker.

Medlem i Svenska Wagner-Sällskapet blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgirokonto – nummer 20 10 98-1 – och noggrant uppge namn och adress samt eventuell e-postadress.

Årsavgifter efter beslut på årsmöte den 26 mars 2017:

Fullbetalande medlem: 275 kr

Familjemedlem med samma adress: 150 kr

Ungdom under 20 år: 125 kr

Avgift för ständigt medlemskap: 2 500 kr

Betala till Plusgiro 20 10 98-1. Ange namn, e-postadress och postadress

 Medlemskort sänds ut så snart avgiften för år 2018 betalats

Avgifterna gäller under förutsättning att du är bosatt i Sverige.

Kontakta webmaster Marianne von Hartmansdorff, marianne.zonta@telia.com om du bor utomlands och vill bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet.