Bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet

 

Hedersmedlemmen Thomas Sunnegårdh som Loge i Rhenguldet på Operan i Stockholm 2008. Foto: Mats Bäcker.

Hedersmedlemmen Thomas Sunnegårdh som Loge i Rhenguldet på Operan i Stockholm 2008.
Foto: Mats Bäcker.

Medlem i Svenska Wagner-Sällskapet blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgirokonto – nummer 20 10 98-1 – och noggrant uppge namn och adress samt eventuell e-postadress.

Årsavgifterna är för närvarande:

  • Fullbetalande medlem: 250 kr/år
  • Familjemedlem med samma adress: 125 kr/år
  • Ungdom under 20 år: 125 kr/år
  • Ständig medlem: 2 500 kr

Avgifterna gäller under förutsättning att du är bosatt i Sverige.

Kontakta webmaster Marianne von Hartmansdorff, marianne.zonta@telia.com om du bor utomlands och vill bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet.