Svenska Wagner-Sällskapets hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Hans Ludvig Beeck, mångårig styrelsemedlem i Internationella Wagnersällskapet

Wilhelm Carlsson, professor, regissör

Lars Cleveman, Operasångare

Katarina Dalayman, Hovsångerska

Barbro Ericson-Hederén, Hovsångerska

MariAnne Häggander, Hovsångerska

Stefan Johansson, regissör och dramaturg

Jan Kask, journalist och författare

Anna Larsson, Hovsångerska

Catarina Ligendza, Operasångerska

Berit Lindholm, Hovsångerska

Hillevi Martinpelto, Hovsångerska

Peter Mattei, Hovsångare

Kerstin Meyer-Bexelius, Hovsångerska

Christine Morgan, lektor i musikalisk interpretation

Nina Stemme, Hovsångerska

Terje Stensvold, Operasångare

Thomas Sunnegårdh, Operasångare

Birgitta Svendén, Hovsångerska

Iréne Theorin, Operasångerska

Ingrid Tobiasson, Hovsångerska

Bodil Ulate, mångårig styrelsemedlem och kassör i Sällskapet

Michael Weinius , Hovsångare

 

Avlidna hedersmedlemmar
Folke Abenius – Regissör
Helge Brilioth – Operasångare
Sven-Olof Eliasson – Operasångare, fd operachef
Gunilla af Malmborg – Operasångerska
Birgit Nilsson – Hovsångerska
Erik Saedén – Hovsångare
Dr. Wolfgang Wagner

 

 

Hedersmedlemmen och återkommande mötesgästen Katarina Dalayman som Brünnhilde i Valkyrian på Operan i Stockholm 2006. Foto: Mats Bäcker.

Hedersmedlemmen och återkommande mötesgästen Katarina Dalayman som Brünnhilde i Valkyrian på Operan i Stockholm 2006.
Foto: Mats Bäcker.