Styrelse

Kerstin Jonasson, ordförande

Torun Gille West, vice ordf. och internationellt ombud

Jonas Ericsson, kassör

Anita Meurling, klubbmästare och ansvar för lokalbokning

Marianne von Hartmansdorff, ansvar för kommunikation och IT

Joakim Nilsson, vice klubbmästare

Suppleanter

Lena Ehrlenfeldt, sekreterare

Klas Liljefors, även medlem i Stipendiekommittén

Bodil Ulate-Segura