BAYREUTH-STIPENDIUM

Festspelen i Bayreuth sommaren 2020 har annullerats pga rådande pandemi.

Svenska Wagner-Sällskapets Bayreuth-stipendium omfattar resa, logi och biljetter till flera föreställningar.  Sällskapets två stipendiater kommer att se föreställningar i augusti år 2021.

Den sedvanliga möjligheten till uppsjungning ställs därför in hösten 2020. Ansökan för stipendiet år 2022 kommer meddelas våren 2021.