Bayreuther Festspiele 2021

Nyproduktion av Den flygande holländaren. Åter på repertoaren är Lohengrin, Mästersångarna i Nürnberg och Tannhäuser.

På grund av den rådande pandemin har de som hade biljetter till år 2020 fått möjlighet att flytta dessa till år 2021 och beställningar kommer kunna lämnas i januari 2021.

Försäljning av resterande biljetter för år 2021 kommer möjliggöras tidigast i maj 2021 med s.k. online-beställning/betalning.

Biljetter till medlemmar i Svenska Wagner-Sällskapet

Genom att Svenska Wagner-Sällskapet är medlem i den internationella organisationen Richard Wagner Verband International e.V. har vi möjlighet att erbjuda medlemmar biljetter till Bayreuther Festspiele genom lottdragning.

Medlemmar i Sällskapet informeras separat vilka villkor som kommer gälla för år 2021.