Wagner-Sällskap internationellt

Hans-Peter König som Hunding i Valkyrian på Operan i Stockholm 2008. Foto: Mats Bäcker.

Det internationella Wagner-Sällskapet (Richard Wagner Verband International e.V.) förenar internationella sällskap.

http://www.richard-wagner.org

Dess mål är att öka intresset för Richard Wagner och att stötta en ny generation sångare, i enlighet med Wagners intentioner.

Internationella Wagner-Sällskapet anordnar sångartävlingar samt tävlingar i regi och scenografi.

Varje år arrangeras en internationell Wagner-kongress. 
Internationella Wagner-Sällskapet ansvarar genom en Stipendiestiftelse för de Bayreuth-stipendier som sällskapen delar ut.