Bayreuth-stipendium 2024

Svenska Wagner-Sällskapets Bayreuth-stipendium omfattar resa, logi och biljetter till flera föreställningar under festspelen i Bayreuth. Programmet för 2024 ser ut som följer:

 

21 augusti – Ankomst
22 augusti – Tannhäuser
23 augusti – Siegfried
24 augusti – Parsifal
25 augusti – Stipendiatkonsert
26 augusti – Avresa

 

Visning av Festspielhaus och Haus Wahnfried (Richard-Wagner-Museum) samt andra aktiviteter brukar anordnas.

 

Stipendiet kan sökas av sångare födda 1989 eller senare, med intresse för Richard Wagners verk. Sökande bör inte vara alltför etablerad utan helst stå i början av sin karriär. Uppsjungning kommer att äga rum i Stockholm 22 oktober 2023, inför stipendiekommittén och sällskapets medlemmar. Den sökande förväntas då framföra två stycken, varav minst ett ur Wagnerrepertoaren.

 

Två stipendiater utses av stipendiekommittén. I kommittén, utsedd av Sällskapets medlemmar, sitter ordförande Marianne von Hartmansdorff, Gunnel Bohman, Katarina Leoson, Ola Ottosson, Evabritt Selén och Thomas Szendrö. Under uppsjungningen röstar även publiken fram sin favorit. Publikens pris består av 2 500 kr.

 

Skriftlig ansökan skall innehålla:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Adress
  • E-postadress
  • Röstläge
  • Relevant utbildning
  • Repertoar
  • Scenisk erfarenhet
  • Annat som sökanden önskar åberopa
  • Senast en vecka innan uppsjungning meddelas vilka två stycken ansökanden önskar framföra

 

Ansökan ska skickas till:

stipendium.wagnersallskapet@gmail.com

eller

Svenska Wagner-Sällskapet
Box 5302
102 47 Stockholm

senast den 26 september 2023.