Medlemsmöten

Sällskapet ordnar flera möten under året, då sångare eller andra personer med anknytning till Richard Wagners verk är inbjudna till samtal. Verkintroduktioner och andra föreläsningar är också vanliga. Sällskapet samarbetar även med andra föreningar för att ordna intressanta evenemang.

Bayreuth

Numera kan man söka biljetter till årets föreställningar via festspelens hemsida.

Medlemskap i Sällskapet kan medföra förkortad väntetid. Sällskapet har de senaste åren lyckats få ett antal biljetter till festspelen som lottas ut bland medlemmarna. De medlemmar som på så sätt vinner biljetter betalar dessa själva.