Styrelse

Marianne von Hartmansdorff, ordförande

Torun Gille West, vice ordförande, stipendieansvarig

Jonas Ericsson, kassör och Torbjörn Wänn (2021)

Johan Arvidson, sekreterare

Anita Meurling, klubbmästare

Åsa Tillman, programansvarig

Suppleanter

Christer Engström

Stefan Skagerberg