Om Svenska Wagner-Sällskapet

Lena Nordin som Gutrune och Lars Cleveman som Siegfried i Ragnarök på Operan i Stockholm 2007. Foto: Mats Bäcker.

Lena Nordin som Gutrune och Lars Cleveman som Siegfried i Ragnarök på Operan i Stockholm 2007. Foto: Mats Bäcker.

Svenska Wagner-Sällskapet grundades 1970 för att sprida kännedom om Richard Wagners verk. Föreningen har cirka 270 medlemmar spridda över hela Sverige.

Syfte
Sällskapets syfte är att sprida kännedom om Richard Wagners liv och verk och att arbeta för fördjupade studier av denna tonsättare samt att organisera sällskapligt umgänge i denna anda.

Möten
Sällskapet anordnar flera möten under året. Ofta är en artist eller annan person med anknytning till Richard Wagner inbjuden till samtal kring ett speciellt tema.

Stipendium
Sällskapet delar årligen ut ett stipendium, som ger unga lovande artister möjlighet att resa till Bayreuth och följa årets Wagnerfestspel som inspiration till sin framtida gärning.

Styrelsen
Styrelsen beslutar om Sällskapets löpande angelägenheter.

Internationellt
Sammanlagt har Wagner-sällskapen världen över cirka 37 000 medlemmar. Wagner-sällskap och föreningar har funnits ända sedan Wagners egen tid.