Wagner-Sällskap internationellt

Hans-Peter König som Hunding i Valkyrian på Operan i Stockholm 2008. Foto: Mats Bäcker.

Det internationella Wagner-Sällskapet (Richard Wagner Verband International e.V.) förenar 131 nationella och regionala sällskap.

http://www.richard-wagner.org

Dess mål är att öka intresset för Richard Wagner och att stötta en ny generation sångare, i enlighet med Wagners intentioner.

Internationella Wagner-Sällskapet anordnar sångartävlingar samt tävlingar i regi och scenografi.

Varje år arrangeras också en internationell Wagner-kongress. 2018 hålls kongressen i Innsbruck den 21-24 juni. Den 22 juni på eftermiddagen ges en repetition av Ragnarök och senare på kvällen en Wagner-Gala. Den 23 juni ges Rienzi. Förställningarna visas i passionsspelhuset i orten Erl, Österrike.

Internationella Wagner-Sällskapet ansvarar också för de Bayreuth-stipendier som de nationella och regionala sällskapen delar ut.